Завдання на виробничу ремонтно-технологічну практику

0
1028

Таврійський державний агротехнологічний університет

Кафедра «Автоматизований електропривод»

ЗАВДАННЯ (і методичні вказівки) на виробничу ремонтно-технологічну практику (з ремонту електрообладнання) студенту третього курсу, групи ______ ______________________________________________________

фамілія, ім’я, по батькові

спеціальності 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» ОКР «Бакалавр»

Задачі і зміст виробничої ремонтно-технологічної практики визначені в Робочій програмі, яка видається студентам на час проходження практики.

За термін проходження практики студент повинен ознайомитися та вивчити:

1 Структуру електроремонтного підприємства або цеху (ЕРЦ, ЕРМ, ЕРЗ);

2 Електротехнічні матеріали, які використовуються при ремонті електрообладнання;

3 Технологічне обладнання, оснащення і інструмент, які використовуються під час ремонту електричних машин (ЕМ), силового електрообладнання і пускозахисної апаратури (ПЗА);

4 Технологію розбирання ЕМ, дефектацію зібраної і розібраної ЕМ;

5 Технологію електромеханічного ремонту, ремонту активної сталі, валів, щитів, станини, колекторів, щіточного механізму, контактних кілець ЕМ;

6 Технологію виготовлення секцій обмотки, укладання, ізоляції, просочування та сушки обмоток ЕМ;

7 Технологію розбирання трансформатора, дефектацію трансформатора у зібраному і розібраному вигляді;

8 Технологію збірки магнітопроводів трансформаторів, виготовлення, ізоляція, просочування і кріплення обмоток; збирання силових трансформаторів і заливання трансформаторного масла;

9 Методику випробування ЕМ і трансформаторів після ремонту;

10 Технологію ремонту ПЗА напругою до 1000 В;

11 Методику випробування та налагоджування ПЗА після ремонту;

12 Організацію капітального ремонту електрообладнання на підприємстві, у цеху, на ділянці.

ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ:

1. Описати марки обмотувальних проводів, які використовуються при ремонті електрообладнання.

2. Описати електроізоляційні матеріали, які використовуються при ремонті електрообладнання.

3. Описати методику дефектації електродвигуна і скласти бланк дефектаційної відомості.

4. Описати методику дефектації трансформатора і скласти бланк дефектаційної відомості.

5. Виготовити ескізи (фото) основного оснащення з описом його призначення для:

5.1. Виготовлення обмоток електричних машин;

5.2. Виготовлення обмоток трансформаторів;

5.3. Збирання осердя статорів електричних машин;

5.4. Збирання магнітопроводів трансформаторів;

5.5. Збирання і налагодження ПЗА;

5.6. Просочування і сушки статорів.

6. Описати методику випробування електродвигуна після ремонту і скласти бланк протоколу випробувань електродвигуна.

7. Описати методику випробування трансформатора після ремонту і скласти бланк протоколу випробувань трансформатора.

8. Описати методику міжопераційного контролю при ремонті електричних машин.

9. Описати методику міжопераційного контролю при ремонті трансформаторів.

10. Описати методи сушки активної частини силового трансформатора. Контроль якості сушильних робіт.

11. Описати методи сушки електричних машин. Контроль якості сушильно-просочувальних робіт для електричних машин.

12. Описати технологію ремонту обмоток трансформатора.

13. Описати технологію виготовлення обмоток електричних машин.

14. Описати технологію виготовлення обмоток трансформатора.

15. Описати методику випробування електричної міцності ізоляції обмоток трансформатора. Мета, засоби і послідовність.

16. Описати методику підготовки та випробування трансформаторного масла. Мета, засоби і послідовність.

17. Описати методики виміру омічного опору обмоток трансформатора і опору ізоляції обмоток трансформатора після ремонту. Мета, засоби і послідовність.

18. Описати методики визначення групи з’єднання обмоток трансформатора після ремонту. Мета, засоби і послідовність.

19. Описати методики маркування виводів обмоток асинхронних двигунів.

20. Описати методики виміру омічного опору обмоток і опору ізоляції асинхронних двигунів після ремонту. Мета, засоби і послідовність

21. Описати методику випробування електричної міцності ізоляції обмоток асинхронних двигунів. Мета, засоби і послідовність.

22. Описати технологію збирання магнітопроводу трансформаторів.

23. Описати методику випробувань ПЗА після ремонту і скласти бланк випробувань ПЗА.

24. Розробити, представити графічно і описати технологічний процес ремонту електродвигунів в цеху, на ділянці.

25. Розробити, представити графічно і описати технологічний процес ремонту трансформаторів в цеху, на ділянці.

26. Скласти структуру електроремонтної служби підприємства, цеху, ділянки з описом призначення всіх підрозділів.

27. Описати прийняту на підприємстві систему планово-попереджувальних ремонтів електрообладнання. Планування і облік робіт по ремонту електрообладнання на підприємстві.

28. Описати особливості конструкції, призначення і принцип роботи приладу ЕЛ-1.

29. Описати особливості конструкції, призначення і принцип роботи приладу ВЧФ5-3.

30. Описати особливості конструкції, призначення і принцип роботи пристрою ВЧИ-63/0,44.

31. Описати особливості конструкції, призначення і принцип роботи пристрою контролю пробивної напруги трансформаторного мастила КПН-901.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Під час проходження практики студенти в основному знаходяться на робочих місцях в якості слюсарів, монтерів, обмотників, збиральників та інших спеціальностей. Робочі місця можуть змінюватися.

Крім того, під час практики зі студентами проводяться теоретичні заняття, екскурсії підприємством і його підрозділам, екскурсії по іншим підприємствам.

З цією метою на період проходження практики складається календарний план або графік проходження практики. Детальному обстеженню підлягають технологічні процеси і устаткування того структурного підрозділу, за яким студент отримує індивідуальне завдання. Обстеження рекомендовано проводити на основі:

1 Вивчення діяльності підприємства в цілому та його підрозділів;

2 Розмов з керівником практикою, спеціалістами і відповідними робітниками;

3 Огляду технологічного і електричного обладнання;

4 Вивчення інструкцій і технічної документації на обладнання;

5 Вивчення довідкових даних на обладнання за літературними джерелами;

6 Огляду та обміру виробничих приміщень;

7 Особистих спостережень в процесі виконання робіт, пов’язаних з проходженням практики.

ПРИБЛИЗНА ФОРМА ГРАФІКА ПЕРЕХОДУ З ОДНОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ НА ІНШЕ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Тривалість

Робоче місце

Питання, яке вивчається

Що необхідно знати

Що необхідно вміти

два дні

Організаційні заходи, ознайомлення, стажування

   
   
   
   
   

три дні

Оформлення документів, захист звітів.

Щоденник проходження практики ведеться студентом регулярно, по мірі проходження практики. Вимоги по оформленню щоденника наведені в типовій формі щоденника з практики.

За результатами проходження практики складається звіт. В звіті по практиці повинні бути представлені:

− Найменування, адреса, основні виробничі напрямки та місце розташування підприємства проходження практики.

− Виробничі підрозділи.

− Показники господарчої діяльності.

− Структура і організація електротехнічної служби.

− Аналіз причин виходу з ладу електрообладнання.

− Індивідуальне завдання на практику.

Оформлення звіту повинно відповідати вимогам ГОСТ 2.004 – 88 «Правила оформлення текстових документів». Звіт про проходження практики повинен бути підписаний керівником підприємства або підрозділу і завірені печаткою. Для отримання диференційованого заліку з практики студент представляє щоденник і звіт, оформлені у відповідності з вимогами.

Захист проводиться на місці практики комісією в складі керівника практики від учбового закладу і представників підприємства. В окремих випадках залік може прийматися в учбовому закладі на кафедрі в термін, не пізніше десяти днів з початку занять.

ЗАВДАННЯ ВИДАВ: ___________________________________

ЗАВДАННЯ ОТРИМАВ(ЛА):____________________________

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите здесь свое имя