Звіт з проходження практики по фінансовому обліку

0
6865

Звіт з проходження практики по фінансовому обліку ДПДГ «Каховське»

Зміст

Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика господарства.……….… 7

Розділ 2. Організація фінансового обліку на підприємстві

2.1. Облік грошових коштів ………………………………………….…………………………13

2.2. Облік виробничих запасів …………………………………………….…………………19

2.3. Облік поточних біологічних активів тваринництва..………..……………….23

2.4. Облік необоротних активів …………………………………………………………………25

2.5. Облік розрахунків та інших активів ……………………………………………………27

2.6. Облік заробітної плати та її оплати …………………………………………………….29

2.7. Облік поточних зобов’язань ……………………………………………………………….32

2.8. Облік власного капіталу і довгострокових зобов’язань …………………….35

2.9. Облік доходів і результатів діяльності ………………………………….……………37

Висновки …………………………………………………………………………….……………………….39

Література ……………………………………………………………………..………………..……….…41

Додатки ……………………………………………………………………….…………………..………….42

Висновки:

Державне підприємство дослідне господарство «Каховське» – одне з типових господарств Херсонської області. Воно розміщене в центральній частині області на лівому березі Дніпра. Спеціалізація підприємства – виробництво насіння зернових культур і багаторічних трав.

За ДПДГ «Каховське» в постійне користування закріплено 7145,25 га земельних угідь.

Підприємство основними фондами та робочою силою забезпечене.

Прибуток в ДПДГ «Каховське» в 2018 р. склав 311 тис. грн.., що свідчить про незначне погіршення результатів роботи підприємства. Але, якщо розглядати цей показник в динаміці за ряд років, то в цілому воно являється більш-менш прибутковим і має задовільний фінансовий стан.

В ДПДГ «Каховське» робота облікової служби організована належним чином. Розроблено наказ про облікову політику підприємства, затверджено робочий план рахунків, переліки осіб відповідальних за підпис документів, статей обліку витрат на підприємстві, матеріально-відповідальних та підзвітних осіб. Розроблено план-графік документообороту.

Керівництво обліковою службою підприємства покладено на головного бухгалтера Сидоренко Таїсію Олександрівну. Крім головного бухгалтера, до облікового апарату підприємства входять шість працівників центральної бухгалтерії та обліковці виробничих підрозділів. Вдале проведення розподілу обов’язків між працівниками бухгалтерії дає можливість виконання всіх необхідних облікових робіт при мінімальних затратах коштів і часу.

На підприємстві застосовується журнально-ордерна форма обліку із використанням регістрів синтетичного і аналітичного обліку для сільського господарства, але вже почалися роботи по переходу обліку на автоматизовану форму.

Облік на підприємстві ведеться на підставі діючих нормативних документів: положень (стандартів) бухгалтерського обліку, постанов кабінету міністрів України, інструкцій, рекомендацій, наказів міністерств та відомств.

Всі господарські операції в момент їх здійснення оформляються затвердженими первинними документами. При цьому дотримуються всі вимоги до змісту та оформлення документів: наявні всі обов’язкові реквізити та підписи осіб, що несуть відповідальність за здійснення операцій. Документи згідно графіка документообороту подаються в центральну бухгалтерію для перевірки та опрацювання. Регістри синтетичного та аналітичного обліку своєчасно складаються бухгалтерами і передаються головному бухгалтеру для відображення даних в Головній книзі.

Головний бухгалтер завжди володіє інформацією про зміни у веденні обліку і впроваджує це на підприємстві. Так, з минулого року на підприємстві почали використовувати нові бланки первинних документів по обліку основних засобів. Але, по обліку поточних та довгострокових біологічних активів тваринництва, тимчасово застосовуються старі бланки первинних документів. Це аргументовано тим що:

— в районній типографії ще не налагоджено друк нових бланків;

— на підприємстві є значний запас старих бланків;

— при детальному порівнянні старих і нових бланків зроблено висновок, що значних відмінностей в їх будові немає, а відбулися зміни тільки в назвах документів в результаті прийняття П(С)БО 30 «Біологічні активи».

З вище викладеного можна зробити висновок, що бухгалтерський облік в ДПДГ «Каховське» здійснюється на належному рівні, але для полегшення роботи облікової служби бажано б прискорити роботи по впровадженню автоматизованої форми обліку.

Скачати звіт по практики — Zvіt_z_prohodzhennja_praktiki_po_fіnansovomu_oblіku.zip

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите здесь свое имя