Програма навчальної практики з дисципліни Ботаніка

0
632

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ДИСЦИПЛІНИ «БОТАНІКА»

для студентів 1 курсу спеціальностей «Агрономія», «Плодоовочівництво та виноградарство», „Лісове господарство”, „Садово-паркове господарство” та “Мисливське господарство” денного навчання ПФ НУБіП України „КАТУ”

1.  ЦІЛЬ І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ

Ціллю навчальної практики з ботаніки є формування ботанічного мислення в студентів, тобто глибокого і міцного знання і розуміння закономірностей і форм, властивим рослинам на всіх ієрархічних рівнях, а також умілого застосування теорії в практичній діяльності — як при використанні рослин людиною, так і в охороні рослин від негативних антропогенних впливів.

Задачи:

1)  Закріпити навики гербаризації й визначення рослин.

2)  Закріпити і розвити уміння розпізнавати в природі найбільш поширені, а також рідкісні рослини і ті, що охороняються.

3)  Ознайомити з деякими методами фітоценотичних досліджень. Дати уявлення про агрофітоценоз.

4)  Навчити бачити екологічні зв’язки рослин в умовах конкретних місцеперебувань. Дати уявлення про екологічну нішу і життєву стратегію видів.

5)  Збагатити уявлення про багатство генетичних ресурсів аборигенної, адвентивної і культивованої флори.

2.  ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Навчальна практика з ботаніки проводиться наприкінці другого семестру впродовж тижня. Об’єм практики 44 години.

3.  МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Переважно використовуються піші екскурсії по округах університету, на цілинну ділянку степу поблизу с. Солнєчноє, в ботанічний сад ТНУ.

4. ЗМІСТ практики

1)  Методика гербарної справи. Робота в Гербарії CSAU. Організація гербарію, технологія гербаризації та користування гербарієм.

2)  Рудеральна і сегетальна флори. Екскурсія по угіддях учхозу. Особливості синантропної флори. Склад і структура агрофітоценозів.

3)  Флора кримського степу. Екскурсія на ділянку степу біля с. Сонячне. Таксономичні і екоморфологічні особливості степової флори.

4)  Ботанічний сад ТНУ ім. В. І.Вернадського. Екскурсія в парк. Розмаїття таксонів і життєвих форм інтродуцентів. Елементи ландшафтної архітектури. „Салгірка” як історичний центр природознавчих наук у Криму.

Возможно вам пригодится:   Что значит инвестировать в себя?

5) Робота з індивідуальними колекціями. Визначення гербарних зразків. Монтування гербарію і заповнення етикеток. Підготовка до заліку.

Зав. кафедрою фітодизайну, ботаніки та фізіології рослин.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите здесь свое имя